کسب رتبه سوم ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید رجائی، در بین معاونت ها و سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در چهل و ششمین نشست هیات رئیسه، دکتر عظمتی، رییس دانشگاه به نقل از مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش، از کسب جایگاه سوم در ارزیابی عملکرد سازمان های وابسته به این وزارت خانه خبر داد.

دکتر حمیدرضا عظمتی، با اعلام این خبر افزود، همه ساله بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی مبتنی بر مقررات اعلام شده از طرف دولت، دستگاه های مختلف در سامانه ای که به همین منظور می باشد، مورد سنجش و ارزیابی عملکرد قرار می گیرند و خوشبختانه در ارزیابی صورت گرفته سال ۱۳۹۸، دانشگاه شهید رجائی در بین ۲۸ دستگاه وابسته به وزارت آموزش و پرورش موفق شد با رشد بیش از ۳۰٪  (درصد) نسبت به سال قبل، در بهبود کیفیت عملکرد در شاخص های عمومی و اختصاصی در جایگاه سوم ارزیابی عملکرد این وزارت خانه قرار گیرد.

ایشان ارزیابی عملکرد را برای دست یابی به کیفیت استاندارد امری مهم برشمرد و بر انجام ارزیابی مستمر درونی دانشگاه مبتنی بر همین شاخص ها تاکید نمودند.

دکتر عظمتی با بیان معیارها و شاخص های مهم ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف وزارت آموزش و پرورش افزود: در این برنامه معیارهایی مانند اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، ارتقای بهره وری، ارتقای نظام سلامت اداری و استقرار نظام مدیریت عملکرد در بین شاخص های عمومی قرار داشته است و علاوه بر این شاخص های اختصاصی نیز با توجه به ماهیت عملکردی دانشگاه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در سال های اخیر، اقدامات مهمی مانند کاهش زمان اقدامات موثر، بهبود عملکرد کارکنان، حرکت در مسیر ماموریت دانشگاه، تشکیل میز خدمت، اطلاع رسانی صحیح و به موقه به ارباب رجوع، کاهش میزان شکایات و رعایت قواعد مدیریت سبز را از اقدامات دانشگاه در سال های اخیر برشمرد که در چند مورد اخیر، این امر منجر به کسب رتبه دوم در مدیریت سبز در جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز شد.

وی با اشاره به اینکه این سومین سالی است که امکان درج اطلاعات در سامانه ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش برای دانشگاه فراهم آمده است، ابراز امیدواری کردند که با تلاش مجموعه دانشگاه بتوانیم در ارتقا و رشد شاخص ها برای دست یابی به موقعیت بهتر در سال های آتی نیز موفق باشیم.

همچنین ریاست دانشگاه در این رابطه، از تلاش ها و زحمات مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه در برقراری تعامل سازنده با وزارت متبوع و همچنین ارسال به موقع اطلاعات قدردانی نمودند.