وضعیت تشکیل کلاس ها در روز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ همزمان با کنگره بین المللی دانشمند برجسته شهید حسن طهرانی مقدم

به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری کنگره «دانشمند برجسته» ؛ رویداد بزرگداشت دوازدهمین سالگرد شهادت سردار حسن طهرانی مقدم و ۷۰ شهید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

کلاس های درس دانشکده های مهندسی عمران و مهندسی معماری و علوم پایه و علوم ورزشی صبح روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ تشکیل نخواهد شد و کلاس های نوبت عصر نیز از ساعت ۱۴ شروع خواهند شد.

 

وضعیت تشکیل کلاسها در سایر دانشکده ها طبق برنامه های اعلامی قبلی، به قوت خود باقی است.