نشست صمیمی و هم اندیشی اعضای هیأت علمی با ریاست دانشگاه

دومین نشست از سومین دوره نشست‌های هم‌اندیشی اساتید با موضوع: نشست صمیمی و هم اندیشی اساتید هیأت علمی با ریاست جدید دانشگاه در روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه در سالن شهید باهنر برگزار شد.