موفقیت دانشجویان دانشگاه در مسابقات دوومیدانی پانزدهمین المپیاد سراسری دانشجویان کشور

به گزارش اداره تربیت بدنی دانشگاه، در مسابقات دوومیدانی پانزدهمین المپیاد سراسری داتشجویان کشور در تبریز، آقای صنعان محمدی خو دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی درماده پرتاب نیزه موفق به کسب مدال طلا و در ماده پرتاب وزنه صاحب مدال برنز شد.

همچنین آقای میلاد میری دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی موفق به کسب مدال برنزماده پرش ارتفاع شد.


بی