معاونت دانشجویی شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان غیرمشمول را اعلام نمود:

اطلاعیه کمیته اسکان در مورد شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان غیرمشمول:

 به اطلاع دانشجویان غیرمشمول (به جزء نوبت دوم) می رساند با مطالعه موارد زیر، در صورت داشتن شرایط زیر جهت دریافت معرفی نامه به اداره خوابگاه های دانشجویی مراجعه نمایند:

  • دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۷ اعم از دبیری و آزاد در خوابگاه پسرانه طرشت اسکان داده می­ شوند.
  • دانشجویان کارشناسی دبیری که سنواتی شده­اند (ورودی سال ۱۳۹۳ به ماقبل) در خوابگاه­های اختیاریه و یا شهید مدنی اسکان می­یابند.
  • ارائه خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن ، بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه، خوابگاه تعلق نمی­گیرد.
  • به دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۶ (روزانه و شبانه) خوابگاه تعلق نمی­گیرد.