معاونت دانشجویی تاریخ و نحوه ثبت نام برای استفاده از خوابگاه را در تیر ماه اعلام نمود:

اعلام زمان و نحوه ثبت نام برای بهره مندی از امکانات سراهای دانشجویی در تیر ۱۳۹۸:

اداره خوابگاه های دانشجویی زمان و نحوه استفاده از سراهای دانشجویی را اعلام کرد. آقای حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه ها  با اعلام این خبر دلیل این امر را درخواست های مکرر دانشجویان اعلام نمود. ترم تابستانی دانشگاه از ۲۲ تیر آغاز می گردد. در این فاصله دانشجویانی هستند که به خاطر برخی دلایل آموزشی درخواست اقامت موقت در خوابگاه ها را تا قبل از شروع ترم تابستان دارند. لذا این دانشجویان تا ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۷ خرداد وقت دارند که نسبت به ثبت درخواست اقامت در خوابگاه  ها در سایت دانشگاه – بخش معاونت دانشجویی -بخش لینک ها اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که نتیجه نهایی دانشجویان واجد شرایط اسکان موقت حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد در سایت معاونت دانشجویی اعلام خواهد گردید. 

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست تایید شده باشد می بایست هزینه های اقامت را به شماره حساب درامدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک مرکزی (شماره حساب: ۴۰۰۱۰۳۰۵۰۳۰۱۳۶۳۱ و یا شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۳۴۴۷۱۴۱۲ ) واریز کرده و با در دست داشتن  فیش واریزی از روز شنبه مورخ اول تیر به اداره خوابگاه ها مراجعه نمایند.

تذکر: جهت واریز کارت به کارت هزینه خوابگاه به حساب درامدهای اختصاصی فقط از دستگاه هایATM   بانک ملی اقدام نمایید.