معاونت دانشجویی از تهیه بروشورهای مبارزه با بیماری در سراهای دانشجویی خبر داد:

ارسال پلمفت مبارزه و مقابله با شپش :

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره در راستای سیاست های معاونت دانشجویی مبنی بر ایجاد محیط سالم بهداشتی در سراهای دانشجویی اقدام به تهیه بروشور و پلمفت هایی در این راستا نموده است. آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره با اعلام این مطلب از توزیع اولین بروشور تحت عنوان  شپش و آن چه که باید در مورد شپش و آلودگی آن را بدانیم  خبر داد. 

photo_2019-05-20_14-17-12 photo_2019-05-20_14-17-47