معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی خبر داد:

تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی :

امروز یکشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه جلسه حوزه اداره تربیت بدنی با معاونت محترم دانشجویی برگزار گردید. این جلسه که در دفتر معاونت دانشجویی برگزار گردید آقای دکتر طهماسبی پور (معاون محترم دانشجویی), سرکار خانم دکتر ادیب پور (رئیس اداره تربیت بدنی)، خانم مرادی پور ، آقای آقاجانی و آقای محمدیان حضور داشتند. در این جلسه ابتدا خانم ادیب پور گزارشی از فعالیت های انجام شده از آغاز سال تحصیلی تاکنون را ارائه داد و سپس جناب آقای دکتر طهماسبی پور معاون دانشجویی دانشگاه پیشنهاداتی را در مورد افزایش میزان بهره وری ارائه نموده و انتظارات خویش را برای سال تحصیلی جدید از اداره تربیت بدنی تبیین نمودند.

photo_2019-05-19_12-14-22 photo_2019-05-19_12-14-59 photo_2019-05-19_12-15-03