معاونت دانشجویی از برگزاری نشست کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی خبر داد:

تشکیل جلسه کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی:

امروز یکشنبه مورخ ۵ خرداد ماه جلسه کمیته مشورتی دانشجویی با هدف بررسی مشکلات رفاهی و صنفی سراهای دانشجویی در سالن جلسات معاونت دانشجویی تشکیل شد. در این جلسه آقایان دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی،  ولیخانی مدیر امور دانشجویی، دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره، دکتر یزدانی مشاور معاونت دانشجویی، حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی، مهندس میرزاوند رئیس اداره رفاه دانشجویان و خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی حضور داشتند. بر اساس آیین نامه های بالادستی در صورت عدم تشکیل شورای صنفی در دانشگاه، کمیته مشورتی دانشجویی تشکیل می گردد. لذا با  تأکیدات معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر طهماسبی،  نمایندگان دانشجویان مستقر در سراهای دانشجویی دخترانه و پسرانه برای  ارائه نقطه نظرات خویش به این جلسه دعوت شدند. عمده  مطالب مطرح شده در این جلسه در مورد مسائل رفاهی سراها دانشجویی بود.  photo_2019-05-26_13-48-38 photo_2019-05-26_13-48-50 photo_2019-05-26_13-48-54 photo_2019-05-26_13-48-46