اداره امور فنی و عمرانی
مهندس رضا کلاته

رئیس اداره امور فنی و عمرانی

مدیر اتوماسیون اداری دانشگاه

داخلی: ۲۲۱۴ 

 

dsc03812 dsc03815 dsc03790 dsc03536
dsc03772 dsc03751 dsc03617 dsc03802

شرح وظایف رئیس اداره فنی و عمرانی

 • نظارت و رسيدگی بر کار کارشناسان فنی
 • رسيدگی امور مربوط به عمليات ساختمانی و تاسيسات واحد‌‌های مختلف دانشگاه
 • نظارت برانجام امور مربوط به تعميرساختمان‌‌‌ها وتاسيسات واحد‌‌های مختلف و تاييد امور برابر استاندار‌‌های موجود
 • انجام محاسبات فنی ساختمان‌‌‌ها و تاسيسات واحد‌‌های مختلف دانشگاه
 • نظارت بر اجرای طرح‌‌‌های مختلف تجهيزاتی، تاسيساتی و عمرانی
 • نگهداری و ضبط نقشه‌‌‌ها و صورت مشخصات و مدارک فنی عمرانی و تاسیساتی
 • ايجاد هماهنگی بین گروه‌‌‌های خدماتی، تجهيزاتی، تاسيساتی ساختمان‌‌‌ها
 • نظارت مستقيم برسيستم‌‌‌های برودتی و حرارتی و رفع نواقص آن‌‌ها
 • پيش بينی قطعات يدکی و وسايل مورد نياز
 • تشخيص ضرورت خريد وسايل و پيشن‌‌هاد به مسئولين مربوطه
 • پيش بينی ميزان سوخت سالانه
 • پيش بينی خريد ملزومات، تجهيزات و وسايل مورد نياز امور عمرانی و تاسيساتی و ارائه آن از طریق معاون اداری و مالی به مديريت طرح و برنامه ضمن انجام امور محاسباتی
 • انجام ساير امورمحوله از سوي مافوق درحیطه وظایف
عنوان پست سازماني مسئولين مربوطه
معاون اداري و مالي تعيين كننده وظايف
رئيس دانشگاه تأييد كننده وظايف
مدير طرح و برنامه مسئول واحد تشكيلات


صفحه اصلی
معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی
کمیسیون ها و کمیته ها
دستورالعمل
فرم ها
مناقصات
پیوندها
چارت سازمانی
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
مدیر امور اداری و منابع انسانی
پرسنل امور اداری و منابع انسانی
هیات اجرایی منابع انسانی
اداره کارگزینی
رئیس اداره کارگزینی
پرسنل اداره کارگزینی
فرم ها وآئین نامه های اداره کارگزینی
سامانه های اداره کارگزینی
اداره رفاه
رئیس اداره رفاه
پرسنل اداره رفاه
سامانه های اداره رفاه
فرم ها وآئین نامه های اداره رفاه
دبیرخانه
پرسنل دبیرخانه
آیین نامه ها و مصوبات
منشور اخلاقی
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
گالری عکس
تماس با ما
مدیریت امور مالی
مدیر امور مالی
اداره اعتبارات
اداره دریافت و پرداخت
اموال
مدیریت پشتیبانی و خدمات
مدیر پشتیبانی و خدمات
اداره تدارکات
رئیس اداره تدارکات
پرسنل اداره تدارکات
اداره خدمات و نقلیه
پرسنل واحد نقلیه
اداره امور فنی و عمرانی
رئیس اداره امور فنی و عمرانی
پرسنل اداره امور فنی و عمرانی
اداره امور حقوقی، املاک و قراردادها