(فوری)اطلاعیه ثبت نام خوابگاهی

باسمه تعالی

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶

دانشجوی محترم متقاضی خوابگاه

  لطفا قبل از ثبت نام جهت اسکان در خوابگاه موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

 • کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۵ که متعهد خدمت دبیری بوده و متقاضی اقامت در خوابگاه می باشند، می توانند از روز پنج شنبه مورخ  ۱۴/۱۱/۹۵  بر اساس جدول زیر مستقیما به خوابگاه مربوطه مراجعه ، و  ضمن  ارائه  کارت شناسایی معتبر، تحت نظارت  سرپرست خوابگاه در اتاق تعیین شده  اسکان داده شوند:

 

رشته خوابگاه جنسیت
مهندسی خودرو طرشت پسر
مهندسی معماری شهرسازی طرشت پسر
مهندسی برق حافظ پسر
مهندسی عمران حافظ پسر
مهندسی مکانیک حافظ پسر
مهندسی کامپیوتر شهید باهنر( اختیاریه) پسر
مهندسی صنایع مبلمان شهید باهنر( اختیاریه) پسر

 

*دانشجویان دختر، مقطع کارشناسی، ورودی بهمن ۹۵ (متعهدین خدمت دبیری) در  کلیه رشته ها  از روز پنج شنبه مورخ  ۱۴/۱۱/۹۵  می توانند به خوابگاه هروی  مراجعه  نمایند.( ارائه  کارت شناسایی معتبر الزامی است).

 

 • اسکان همراهان دانشجو تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد.
 • کلیه دانشجویان ورودی بهمن ۹۵( متعهد خدمت دبیری ) صرفا می بایست  در بازه زمانی  روز شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ لغایت ۲۰/۱۱/۹۵ ضمن مراجعه حضوری به بانک تجارت مستقر در ضلع شرقی دانشگاه،  نسبت به واریز  مبلغ ۰۰۰،۱۰۰۰ ( یک میلیون) ریال به عنوان ودیعه مسکن خوابگاهی به شماره حساب ۲۹۹۴۲۱۲۳۶ شعبه لویزان کد۲۱۴۰ اقدام  و اصل فیش را به (جناب آقای اثنی عشری) در  اداره امور خوابگاه ها واقع در طبقه دوم ساختمان اداری تحویل نمایند.
 • کلیه دانشجویان ورودی بهمن ۹۵ ( متعهد خدمت دبیری ) که جزء خانواده معزز شاهد و ایثارگر می باشند لازم است جهت برخورداری از تخفیف شهریه خوابگاهی در نیمسال دوم سال تحصیلی  ۹۶-۹۵  صرفا در بازه زمانی  روز شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۹۵  با  مراجعه حضوری به گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه، مستقر در طبقه چهارم ساختمان اداری ( جناب آقای شمسیان) نسبت به دریافت معرفینامه و تحویل آن به اداره امور خوابگاه ها (جناب آقای  اثنی عشری) اقدام نمایند. مسئولیت عدم اجرای این امر در زمان مقرر  بر عهده دانشجو می باشد.

 

 • دانشجویانی که در نیمسال گذشته ( مهر ۹۵) در خوابگاه ها اسکان داشته و در زمان مقرر به صورت مکتوب  (انفرادی یا گروهی ) در خواست  اقامت مجدد را برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵   به سرپرستی خوابگاه مربوطه ارائه نمودند و نام آنها در اتوماسیون خوابگاهی ثبت گردیده  می توانند از روز شنبه ۹/۱۱/۹۵ نسبت به تحویل اتاق اقدام نمایند.
 • آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال گذشته ( مهر ۹۵) در خوابگاه ها اسکان داشته ولی در زمان مقرر  در خواست  اقامت مجدد را برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵   به سرپرستی خوابگاه مربوطه ارائه ننموده اند لازم است با مراجعه حضوری به همان خوابگاه درخواست مکتوب ارائه و با نظارت و صلاحدید سرپرستی در ظرفیت های خالی اسکان داده شوند. عدم مراجعه تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۵ به منزله انصراف می باشد.
 • دانشجویان ورودی بهمن ۹۲ که در زمان مقرر درخواست اقامت در خوابگاه ازگل را به سرپرستی مربوطه ارائه نمودند با مراجعه به سیستم اتوماسیون خوابگاهی ضمن اطلاع از شماره اتاق، پس از تسویه بدهی می توانند به خوابگاه ازگل مراجعه و  در  اتاق های تعیین شده اسکان یابند.
 • کلیه ی دانشجویان سنواتی( ترم ششم کارشناسی ارشد- ترم دهم دانشجویان دکتری) حق ثبت نام و درخواست خوابگاه در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ را ندارند.این دانشجویان موظفند هرچه در اسرع وقت نسبت به تحویل اتاق و اموال تحویلی اقدام نمایند.
 • کلیه دانشجویان روزانه و شبانه خوابگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ که جزء خانواده معزز شاهد و ایثارگر می باشند لازم است جهت برخورداری از تخفیف شهریه خوابگاهی در نیمسال مزبور  صرفا در بازه زمانی  روز شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ لغایت روز  چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۹۵  با  مراجعه حضوری به گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه، مستقر در طبقه چهارم ساختمان اداری (جناب آقای شمسیان) نسبت به دریافت معرفینامه و تحویل آن به اداره امور خوابگاه ها (جناب آقای اثنی عشری) اقدام نمایند. مسئولیت عدم اجرای این امر در زمان مقرر  بر عهده دانشجو می باشد.
 • کلیه ی دانشجویانی که در خوابگاه اسکان می یابند متعهد می شوند نسبت به حفظ و نگه داری وسایل و امکانات

خوابگاه کوشا بوده و پس از اتمام نیمسال تحصیلی جاری اتاق را تحویل و  وسایل تحویلی را سالم به مسئولین خوابگاه عودت نمایند.بدیهی است درصورت ایجاد خسارت ویا عدم نظافت مناسب،کلیه ی اعضای آن اتاق ،با نظر سرپرست و  برابر ضوابط و مقرراتمشمول  جریمه خواهند شد.

 • خوابگاه برای یک نیمسال تحصیلی به دانشجو تحویل می گردد، لذا دانشجو موظف  است بلافاصله پس از اتمام نیمسال آموزشی  نسبت به تخلیه ی اتاق اقدام نماید. در ایام تعطیلات نوروز و تابستان، خوابگاه ها جهت تعمیرات،  سم پاشی و انجام امور خدماتی تعطیل می باشند.
 • بر اساس مصوبه ی هیات امنای محترم صندوق رفاه دانشجویان، درصورت عدم تخلیه به موقع و سکونت غیر مجاز در خوابگاه ، هزینه اجاره بها ، ده برابر اجاره بهای مصوب تعیین می گردد.

 

 • جداول هزینه اقامت در خوابگاه ها برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵  به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱-  اجاره بهای یک  نیمسال  خوابگاه برای کلیه دانشجویان روزانه  ورودی قبل از  بهمن۹۵ – ۱۳۹۴

 

ردیف خوابگاه های مشمول مبلغ بر اساس ظرفیت ( به ریال)
۱ و ۲ نفره ۳ و ۴ نفره ۵ و ۶  نفره ۷ و ۸ نفره
۱ ازگل-  اقدسیه

  هروی -مبارک آباد

۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
۲      حافظ – طرشت ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۸۵۰,۰۰۰

 

 • به استناد مصوبه ی هیات امنای محترم صندوق رفاه دانشجویان(نامه شماره ۷۷۷۰/۱۳۰  مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ وزارت  علوم ،تحقیقات وفناوری،  هزینه ی اجاره بهای خوابگاهی دانشجویان کارشناسی تعهد دبیری به شرح جدول ذیل تعیین و اعلام می گردد:

    جدول ۲ – اجاره بهای یک ترم خوابگاه برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ و  بعد

خوابگاه  ۱ و ۲ نفره ۳ و ۴ نفره ۵ و ۶  نفره ۷ و ۸ نفره
هروی -مبارک آباد اقدسیه ۳,۸۳۰,۰۰۰ ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰  ۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۰درصد تخفیف بابت ایاب و ذهاب

 حافظ – طرشت 

۳,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
شهید باهنر ( اختیاریه(

(تخفیف ویژه بابت عدم امکان دسترسی به  اینترنت )

۱,۵۰۰,۰۰۰

 

 

 

 • لوازم مورد نیاز برای اقامت در  خوابگاه:  پتو وبالش و  وسایل شخصی  از قبیل حوله ، مسواک و غیره

 

آدرس خوابگاه ها

 

خوابگاه هروی دختران ، میدان هروی، بلوار گلزار،کوچه هشتم تلفن  ۲۲۹۷۹۳۱۰ -۰۲۱

 

خوابگاه ازگل پسران: لویزان، خیابان شهید شعبانلو، بعد از بزرگراه شهید بابایی،اول خیابان نوبهار،تلفن ۲۲۱۹۱۱۴۸-۰۲۱

خوابگاه طرشت پسران: خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اله، خیابان شهید تیموری نرسیده به ایستگاه مترو شریف پلاک۱۱۸ – تلفن ۶۶۰۰۶۷۳۸-۰۲۱

خوابگاه حافظ پسرانخیابان حافظ،  رو بروی بیمارستان نجمیهتلفن ۶۶۷۰۳۰۲۰-۰۲۱

 

خوابگاه شهید باهنر ( اختیاریه) پسران : میدان اختیاریه، ابتدای خ لطیفی ، روبروی بازارمیوه و تره  بار ، نبش کوچه اول

 

خوابگاه مبارک آباد: مبارک آباد، خیابان آزادی،  نبش کوچه ارکیده تلفن ۲۲۹۶۴۹۹۹ -۲۲۹۴۷۰۵۱-۰۲۱

 

آدرس دانشگاه شهید رجایی : اتوبان امام علی (ع)، نرسیده به اتوبان شهید بابایی، خروجی جعفریان حسین آباد دانشگاه شهید رجایی- شماره تماس اداره خوابگاه ها:  ۲۲۹۷۰۰۳۱-۰۲۱

 

اداره امور خوابگاه ها

۹/۱۱/۹۵