طراحی و ساخت ربات تفکیک پسماند در آزمایشگاه رباتیک دانشکده مهندسی مکانیک

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دکتر حسن جعفری، مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، آزمایشگاه رباتیک دانشکده مهندسی مکانیک با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر، موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه ربات تفکیک پسماند، شد.

بر اساس این گزارش، این ربات که در مرحله تست و کالیبراسیون خود قرار دارد، در راستای یک قرارداد پژوهشی با شهرداری تهران و توسط آقای دکتر علی رحمانی هنزکی، عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان سرپرست تیم طراحی و ساخته شده است،

این ربات از نوع ربات­ های کارتزین بوده و در این مرحله قادر به جداسازی و تفکیک تعداد بیش از ۲۴۰۰ برداشت در ساعت، ظروف ساخته شده از جنس PET، به عنوان یکی از ارزشمندترین مواد پسماند، است.

گفتنی است، یکی از اهداف طراحی این ربات کاهش هزینه ساخت مد نظر بوده است تا امکان به کارگیری آن در صنایع مرتبط نیز ممکن شود.

دکتر جعفری ادامه داد: این ربات مجهز به سیستم هوش مصنوعی به منظور تشخیص مبتنی بر روش ­های یادگیری عمیق است و آزمون های اولیه آن نیز با موفقیت به انجام رسیده است.