سخنرانی با عنوان:بررسی رعایت اصول چند رسانه ای بر روی سیگنال های مغزی

مدرس:

آقای دکتر علیرضا بساق زاده

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

زمان: سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰

به صورت آنلاین

صدور گواهی منوط به ثبت نام می باشد.

لینک ثبت نام:

https://events.sru.ac.ir/fa

لینک مربوط به حضور در سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/research-time

لینک فیلم سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/psqnm50t17fn/

لینک دریافت گواهی:

https://events.sru.ac.ir/users/login.php