ستاد شاهد دانشگاه خبر داد:

طی حکمی از سوی مشاور استاندار سرکار خانم سیدجوادی به عنوان عضو اصلی کارگروه حقوقی ایثارگران استانداری تهران منصوب شد. ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ضمن تبریک به ایشان و جامعه ایثارگری از خداوند منان آرزوی توفیق بیش از پیش را خواستار است. باشد که خدمات صادقانه و ارزشمند ایشان کارگشا و حلال مشکلات جامعه ایثارگری باشد.