ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، رقابت های ورزشی سطح دانشگاهی (مقدماتی) چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر با همکاری معاونت دانشجویی ، روابط عمومی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دفتر امور دانشجویان شاهد وایثارگر مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در مجموعه ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه برگزارگردید و نفرات انتخابی در رشته ها ی ورزشی برادران : تیم فوتسال( ۱۲ نفر)، تنیس روی میز (۳ نفر) ، دوومیدانی(۲ نفر) و شنا(۳ نفر) و همچنین دررشته های ورزشی خواهران: دوومیدانی(۱ نفر) و شنا(۱ نفر ) به منظور شرکت در رقابت های سطح منطقه ای(میانی) به دبیرخانه مسابقات منطقه یک آموزش عالی کشورمستقر در اداره کل امور شاهد وایثارگر دانشگاه تهران معرفی شدند.

1