ستاد اموردانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

در پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) مقاله دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه سرکار خانم مهندس مریم احمدوند دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق (گرایش میکرونانو الکترونیک) پذیرفته گردید.

خانم سیدجوادی رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  ضمن اعلام تشکر از تلاش های ارزنده جناب  آقای دکتر قندهاری ریاست محترم دانشکده مهندسی برق موضوع مقاله را “بهبود افت الحاقی در دی مالتی پلکسر AWG 8کاناله با موجبر مخروطی و پاسخ طیفی مسطح” اعلام نمود که کاربرد مهم آن بهبود انتقال اطلاعات می باشد.

لازم به ذکر است که این مقاله امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین درساعت ۱۷ در کنفرانس ارائه خواهد گردید.

image1-1 image1