ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

ششمین جلسه از دیدار دانشکده‌ای دانشجویان شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان در دانشکده معماری و شهرسازی برگزار شد.

سرکار خانم سید جوادی مشاور رئیس دانشگاه با توجه به پیشینه رئیس دانشکده معماری و شهرسازی جناب آقای دکتر مهدی نژاد ضمن تشکر از همکاری بسیار زیاد درزمینهٔ رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مطالبات خود را بیان کرد و از دغدغه‌های ستاد شاهد در زمینه رشد علمی و فرهنگی گفت.

 رئیس دانشکده معماری شهرسازی ضمن تشکر از حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر خاطرنشان کرد معماری نگاه به آینده و زندگی را عوض می‌کند و چه‌بهتر کسانی در این راه قدم بگذارند که سرآمد جامعه و تاثیر گذار هستند.دکتر مهدی نژاد دانشجویان شاهد و ایثارگر را همانند نعمت تلقی کرد وعدم شکر گذاری در باب این نعمت سبب گرفته شدن آن از جامعه و کشور می‌شود.

در انتهای این جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان شکل گرفت که به دلیل استقبال زیاد و پیشنهادهای سازنده مدت‌زمان جلسه بیشتر از انتظار طول کشید و در محیطی بسیار دوستانه به پرسش و پاسخ با دکتر مهدی نژاد و رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداختند.

20171101_11154620171101_11162620171101_12045920171101_120444