روابط عمومی دانشگاه منتشر کرد

گزارش تصویری از جشن ازدواج دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جشن ازدواج دانشجویی امروز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷، با شرکت جمع کثیری از دانشجویان و خانواده های ایشان و با همراهی مسئولین دانشگاه در سالن شهید طهرانی مقدم دانشگاه شهید رجائی برگزار گردید.

photo_2019-03-04_05-22-34 photo_2019-03-04_05-22-36 photo_2019-03-04_05-22-38 photo_2019-03-04_05-22-40 photo_2019-03-04_05-22-42 photo_2019-03-04_05-22-44 photo_2019-03-04_05-22-46 photo_2019-03-04_05-22-48 photo_2019-03-04_05-22-50 photo_2019-03-04_05-22-54 photo_2019-03-04_05-22-56