روابط عمومی دانشگاه خبر داد

 

انعقاد تفاهم نامه همكاري براي فعاليت هاي آموزشي درسطح بين المللي بین دانشگاه شهید رجائی و موسسه آموزش عالی خاوران و با همکاری دانشگاه های لاتروب و ویکتوریای استرالیا

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر برنامه ریزی آموزشی، نظارت و ارزیابی دانشگاه، به منظور دستيابي به اهداف مندرج در سند راهبردي دانشگاه مبني بر ضرورت فعاليت هاي بين المللي و ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح جهاني و به استناد مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه، تفاهم نامه همكاري آموزشي فيمابين دانشگاه شهيد رجائي (به نمايندگي آقاي دكتر پوركمالي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه) از يك طرف و مؤسسه آموزش عالي خاوران (به نمايندگي آقاي دكتر مباشري رئيس مؤسسه) از طرف ديگر منعقد گرديد. 

هدف اصلي در اين تفاهم نامه مشاركت در برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي بين المللي منجر به صدور مدرك دانشگاهي با همكاري دانشگاه هاي لاتروب (La Trobe) و ويكتوريا (Victoria) در كشور استراليا مي باشد. لازم به ذكر است كه مؤسسه آموزشي عالي خاوران جزو بهترين مراكز آموزش عالي غير دولتي كشور است كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سطح يك رتبه بندي شده است و داراي كارنامه اي درخشان در زمينه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در سطح ملي و بين المللي است. همچنين، دانشگاه هاي لاتروب و ويكتوريا كه به عنوان همكار سوم در اين همكاري بين المللي فعاليت خواهند داشت جزو دانشگاه هاي تراز يك و داراي رتبه حدود سيصد در فهرست بهترين دانشگاه هاي جهان مي باشند. اميد مي رود كه با عملياتي شدن اين تفاهم نامه، علاوه بر فراهم شدن بسترهاي مناسب براي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در سطح بين المللي، رتبه جهاني دانشگاه نيز ارتقاء قابل توجهي پيدا كند.

srttu_khavaran-photo-i srttu_khavaran-photo-ii