روابط عمومی دانشگاه خبر داد

اولين جلسه شوراي مركزي بسيج فرهنگيان پايگاه شهيد زالي

اولين جلسه شوراي مركزي بسيج فرهنگيان پايگاه شهيد زالي امروز چهارشنبه ۱۱/۱۲/۹۵ باحضور اعضاي جديد در سالن جلسات تشكيل گرديد.

در اين جلسه جناب آقاي دكتر عظمتي رييس محترم دانشگاه درخصوص وظيفه خطير بسيج بياناتي ارائه نمودند. ايشان ضمن تشكراز فرماندهان قبلي پايگاه مرحوم حاج آقاي مهدوي وآقاي دكترخاكي با اشاره به انقلابي و فراجناحي بودن اين نهاد فرمودند كه وظيفه بسيج تحكيم پايه هاي انقلاب مي باشد و از اعضاي جديد  درخواست نمودند كه اهتمام ويژه اي به برنامه هاي سالانه داشته و سعي نمايند كه فعاليت خود را به طور چشمگير به منصه ظهور رسانند. در انتهاي جلسه ابلاغ آقاي دكتر روشن احمدي به عنوان جانشين فرمانده پايگاه و مديران با امضاي فرمانده بسيج فرهنگيان جناب آقاي هژبري تقديم شد.