رتبه بندی جهانی دانشگاهی “گرین متریک”

به گزارش دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه، طبق گزارش ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در خصوص ویرایش ۲۰۲۲ میلادی رتبه­بندی جهانی دانشگاهی گرین­متریک (GreenMetric) درباره توسعه پایدار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، در میان ۱۰۵۰ موسسه پژوهشی بین­المللی، رتبه ۵۹۶ جهانی، و رتبه ملی ۱۹ را به خود اختصاص داده است و بالاتر از دانشگاه­ تهران (رتبه ملی ۲۴)، دانشگاه صنعتی شریف (رتبه ملی ۲۹)، و دانشگاه شهید بهشتی (رتبه ملی ۴۳) قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، رتبه­بندی گرین­متریک دارای شش سنجه یا شاخص (indicator) به شرح زیر، با درصد اهمیت هریک از آنها، می­باشد:

  • محیط و زیرساخت (setting and infrastructure) 15%
  • انرژی و تغییرات اقلیمی (energy and climate change) 21%
  • مدیریت پسماند (waste) 18%
  • آب (water) 10%
  • حمل­ونقل (transportation) 18%
  • آموزش و پژوهش (education and research) 18%

گزارش فوق حاکی از آن است که دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در زمینه سنجه­ی آموزش و پژوهش، امتیاز بالایی (۱۲۲۵) کسب کرده است و همچنان از نظر امتیازی، بالاتر از دانشگاه تهران (امتیاز ۱۰۰۰)، دانشگاه صنعتی شریف (امتیاز ۱۱۲۵)، و دانشگاه شهید بهشتی (امتیاز ۴۵۰) قرار دارد.