رئیس دانشگاه در جلسه هیات رئیسه خبر داد

کیفیت آموزش در دانشگاه شهید رجایی، مطابق استاندارد دانشگاه های سطح یک کشوری است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حمیدرضا عظمتی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه که با موضوع بررسی وضعیت شهریه دانشجویان شبانه برگزار شده بود، بر افزایش کیفیت آموزش و خدمات آموزشی برای همه دانشجویان تاکید کرد و گفت؛ شرایط آموزش دانشگاه شهید رجائی مطابق با دانشگاه های سطح یک کشور است اما تمام تلاش مجموعه مدیریت دانشگاه بر مدیریت صحیح هزینه ها می باشد تا مجبور نباشیم مطابق با همه دانشگاه ها، سطح شهریه را افزایش دهیم. ایشان در خصوص وضعیت پرداخت شهریه دانشجویان شبانه موکدا قوانین و مقررات را مبنا دانسته و در خصوص افزایش حداقلی تاکید کردند.

لازم به توضیح است که میزان شهریه دانشجویان شبانه و بررسی وضعیت آن از جمله وظایف مجموعه مدیریت دانشگاه و بویژه معاونت آموزشی است که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.