دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: در تربیت دانشجومعلمان سخت گیری و خلاقیت محوری ضروری است

دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار اعضای هیات رئیسه دانشگاه شهید رجائی از آمادگی کامل شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم برای تقدیت این دانشگاه خبر داد و افزود: معدل فعالیت در دانشگاه شهید رجائی و وزارت آموزش و پرورش بسیار بالاست و هم اکنون شاهد جلوه کردن خروجی های بسیار مطلوب و خوب از نظام تعلیم و تربیت هستیم که دانشمندان جوان کشور و پیشرفت های اخیر، حاصل زحمات آموزش و پرورش است.

ایشان ضمن تاکید بر آموزش فعالیت های گروهی در بدنه آموزش و پرورش افزودند دانشجو معلمان می توانند پیشگام حرکت و جنبش فعالیت های گروهی در بین دانش آموزان باشند. در این رابطه استفاده از ظرفیت فضای مجازی نیز باید دیده شود تا بتوانیم ضمن تقویت فعالیت های گروهی، ظرفیت شبکه ای را نیز تقویت کنیم. چرا که بدون فعالیت در شبکه های منظم و قوی، فرصت های زیادی را از دست خواهیم داد.

دکتر عاملی در پایان بر طرح آمایش نیز تاکید نموده و در خصوص فارغ التحصیلان و حمایت آنها، باید برنامه های دقیق در دانشگاه پیش بینی کرد.