دومین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت

ستون فقرات نامرئی هر فرد و سازمانی فرهنگ است و تربیت و از ویژگی­های مهم و اثربخش تعالی فرهنگی است. تزکیه و تربیت و زیست اخلاقی یکی از اهداف پیامبران است. دربارة تربیت و نقش آن در فرهنگ و اینکه نظر اسلام دربارة تربیت چیست؟  و اینکه برای تحقق ارزش­های تربیتی و استقرار نگاه تربیتی باید چه مسیری را در پیش بگیریم؟ نقشه راه چیست؟ پژوهش هایی انجام شده است اما با توجه به برخی از پرسش ها و دغدغه های جدید، نیازمند پژوهش ها و تأملاتی جدی در فقرة تربیت هستیم.

اهمیت تربیت و تاثیر آن در زندگی انسانی و فرهنگ سازمانی مورد تاکید اکثر اندیشمندان و نظریه پردازان علوم انسانی است. پرداختن به مقوله تربیت در عصر حاضر با توجه به پیچیدگی های جهان امروزی، ضرورتی صد چندان پیدا کرده است.

از اینرو، دومین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت در صدد است تا با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی دانشمندان و محققان سراسر کشور به بررسی ابعاد تربیت و رابطه آن با زندگی و علوم و فرهنگ و آموزش بپردازد.

تاریخ های مهم
مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
برگزاری کنفرانس : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
اعلام نتایج داوری : ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
وبسایت همایش: