دعوتنامه ی نوبت دوم جهت تشکیل مجمع عمومی عادی کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه در شانزدهم مهرماه جاری

به استحضار اعضاء محترم کانون بازنشستگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند که مجمع عمومی عادی سال جاری کانون بازنشستگان دانشگاه به صورت فوق العاده در روز دوشنبه ۱۶/۷/۹۷ در ساعت ۱۶ در سالن علامه جعفری دانشگاه تشکیل خواهد شد. دستور جلسه به شرح زیر خواهد بود:

۱- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس

۲-تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون

۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای دوره یکساله جدید

۴- بررسی پیشنهادهای هیأت مدیره

۵- بررسی پیشنهادهای اعضاء در مورد خط مشی کلی کانون

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم کانون تقاضا می شود جهت مشارکت در تصمیم گیری ها و ارتقاء و بهبود فعالیت های این کانون صنفی در این جلسه شرکت فرمایند.

محمد حسن یزدی زاده

رئیس هیأت مدیره کانون