تمدید مهلت شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  با عنایت به درخواست کمیته اجرایی و مجازی بودن انتخابات  و شرایط خاص کرونایی کشور وضرورت اطلاع رسانی بیشتر به دانشجویان ،انتخابات تا ساعت ۲۴روز دوشنبه مورخ۱۵ آذر تمدید می گردد.