دانشکده مهندسی برق خبر داد

دوشنبه ۳ دی ماه ۹۷ مراسمی جهت تجلیل از فعالان دانشکده مهندسی برق برگزار گردید. در این مراسم از رتبه های اول تا سوم رشته های دانشکده برق، پژوهشگران برتر دانشکده، اعضای انجمن علمی برق و دانشجویانی که در بازسازی و نوسازی تاسیسات برق همکاری نمودند تجلیل شد.

رتبه های اول تا سوم رشته های دانشکده برق:

اویس ابراهیم پور

مصطفی دولت خواه

مهرداد خادم معارف

حمیدرضا ذوالفقاری

محمدرضا قادری

مهدی خانی

محمدحسین ضرغامی

امیرحسین مرآتی

سروناز غفوریان

مهدی نقدی

سالار رشائی

محمد امیدی

محمدجواد دهقان

محمدرضا ابراهیمی

علی نصیری

سیدحسین مصطفوی

رحیم نورالهی

رضا پاشائی

 

پژوهشگران برترو شایسته تقدیر دانشکده:

دکتر نصور باقری

فرزانه ابراهیمی

رحیم کرمی

 

اعضای انجمن علمی برق :

محمدرضا درویش خضری

نگار سرشار

امین اسماعیلی

مهدی صفایی نسب

 

دانشجویانی که در بازسازی و نوسازی تاسیسات برق همکاری نمودند:

سید علی حسینی

حسین نقدی

جلال محمدزاده

رضا نصرتی

توحید نایبی

 

img_0689

img_0691

img_0696

img_0693

img_0694

img_0697

img_0705

img_0703

img_0704

img_0706