تقدیر از اساتید نمونه سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه مورخ ۵ آبان ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه شورای دانشگاه، از اساتید نمونه سال ۹۹ تقدیر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه امکان برگزاری مراسم روز معلم به دلیل شیوع ویروس کرونا میسر نگردید و از طرفی لزوم اهمیت دادن به ارزیابی های حوزه آموزش های الکترونیکی و آموزش از راه دور و ایجاد شاخص های جدید در ارزیابی اساتید محترم در این خصوص، برنامه تقدیر از اعضای هیات علمی نمونه در شورای دانشگاه و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

اسامی اعضای هیات علمی نمونه سال ۹۹ به شرح زیر است:

دانشکده مهندسی برق:

دکتر سید علیرضا داوری

دکتر مینا امیرمزلقانی

دانشکده علوم پایه:

دکتر مجتبی قربانی

دکتر مرضیه ندافان

دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای:

دکتر سروش پرویزی

دانشکده مهندسی مکانیک:

دکتر علی رحمانی

دکتر شعبان علیاری

دانشکده مهندسی کامپیوتر:

دکتر سید حمید امیری

دانشکده علوم ورزشی:

دکتر غلامرضا لطفی

دانشکده مهندسی عمران:

دکتر علیرضا شریفی

دکتر محمد یکرنگ نیا

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی:

دکتر آتوسا اعظم کثیری

دکتر شهناز پورناصری

دانشکده علوم انسانی:

دکتر محمدرضا امام جمعه

دکتر زیبا اسماعیلی