تغییر زمان آزمون پایان نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان، اساتید، کارکنان و مسئولین گرامی دانشکده‌ها

با توجه به اینکه طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، ساعات كاری دانشگاه از تاریخ ۱۷ خردادماه الی ۱۵ شهریورماه به ساعت ۷ صبح الی ۱۴ تغییر یافته به تبع آن زمان برگزاری آزمون پایانی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ هم دستخوش تغییراتی شده است. این تغییرات به صورت جدول زیر اعلام می‌شود:

زمان ثبت شده فعلی در سامانه آموزشی دانشگاه (گلستان) برای آزمون در روزهای امتحان زمان جدید آزمون در روزهای امتحان

 ساعت نوبت اول: ۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

ساعت جدید نوبت اول: ۰۹:۳۰-۰۷:۳۰
ساعت نوبت دوم: ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ ساعت جدید نوبت دوم: ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰
ساعت نوبت سوم: ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ساعت جدید نوبت سوم: ۱۴:۳۰-۱۲:۳۰
ساعت نوبت چهارم: ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰
با نظر دانشکده به یکی از سه نوبت فوق منتقل می‌شود.