بسیج کارکنان دانشگاه خبر داد

حضور جمعی از اعضای بسیج کارکنان و بسیج اساتید و امور شاهد و ایثارگر بمناسبت سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در حسینیه جماران، شنبه ۱۳ خرداد ماه