برگزاری مراسم سالگرد درگذشت همکار فقید و گرانقدر، جناب آقای دکتر وطنی اسکویی