برگزاری مراسم تجديد پيمان با شهدا، امام شهدا، اداي احترام و گلباران مزار شهداي گمنام

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم تجديد پيمان با شهدا، امام شهدا، اداي احترام و گلباران مزار مطهر شهداي گمنام دانشگاه در روز چهارشنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شد.