برنامه های ویژه دهه فجر ۱۴۰۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید رجایی خبر داد:
به گزارش کارشناس مسئول فرهنگی و فوق برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در پی برگزاری ستاد برگزاری دهه فجر و هماهنگي های بعمل آمده امسال شاهد برنامه های متنوعی در سطح دانشگاه خواهیم بود؛ برنامه هایی در محورهای مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و… .

گفتنی است به دلیل تراکم برنامه ها، برخی از برنامه ها تا ۳۰ بهمن اجرا خواهند شد.

لینک مشاهده برنامه های ویژه دهه فجر ۱۴۰۱ 👇

جدول برنامه های ویژه دهه فجر ۱۴۰۱