برخی سازه های شرکت کننده در هفتمین جشنواره طراحی سازه نجات تخم مرغ

۲۱ سازه های خلاقانه، در هفتمین جشنواره طراحی سازه نجات تخم مرغ توسط شرکت کنندگان مورد آزمون واقع شد. این رویداد در روز سه شنبه، ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ در لابی مرکزی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار گردید. برخی از سازه های خلاقانه این رویداد در تصاویر نمایش داده شده است.