بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سرای دانشجویی ازگل

به گزارش معاونت دانشجویی، دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه و مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ در سرای دانشجویی ازگل حضور یافتند. در ابتدای این مراسم فعالیت­های فرهنگی، مذهبی و ورزشی این سرای دانشجویی از سوی دانشجویان به نمایش گذاشته شد و چند نفر از نمایندگان دانشجویان کمبودها و نیازهای خوابگاهی را به سمع و اطلاع هیات محترم رئیسه دانشگاه رساندند. در ادامه به پرسش و پاسخ با دانشجویان و برگزاری شعر طنز و انتخاب سرای نمونه و ارائه گزارش عملکرد از سوی سرپرست سرای دانشجویی ازگل پرداخته شد. در ادامه معاون اداری و مالی دانشگاه، آقای دکتر اسماعیل پور طی سخنانی قول برطرف نمودن برخی مشکلات در این هفته را دادند و تاکید کردند که نیازهای اساسی سرای دانشجویی ازگل در تابستان تکمیل خواهد شد. همچنین توضیحات مفصلی در مورد کسر از حقوق و موارد قانونی آن ارائه نمودند. در ادامه معاون دانشجویی دانشگاه، آقای دکتر طهماسبی در حین پرسش و پاسخ و بررسی مشکلات، تغییرات و اقدامات انجام شده در جهت بهبود کیفیت و کمیت غذا را به اطلاع دانشجویان رساندند.