بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سرای دانشجویی طرشت

به گزارش معاونت دانشجویی، دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه و مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ در سرای دانشجویی طرشت حضور یافتند. آقای دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه در این بازدید، ضمن تبریک هفته خوابگاه ها به دانشجویان، دستور رسیدگی و رفع مشکلات دانشجویان و سرای دانشجویی را صادر کردند. همچنین دو نماینده از دانشجویان، سوالات و مشکلات سراهای دانشجویی را بازگو کردند. در ادامه مسئولین  دانشگاه ضمن پاسخگویی به سوالات دانشجویان، بر پیگیری مشکلات و رفع آنها و افزایش امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی دانشجویان تاکید کردند. در این دیدار مسئول محترم نهاد رهبری حاج آقا فضلعلی تاکید کردند، که دانشجو معلم می بایست مطالبه گر باشد اما در عین حال مطالبه گری و حق خواهی خود را اخلاق مدارانه و با رعایت ادب احترام پیگیری نمایند. دکترپورکمالی معاون محترم آموزشی نیز در مورد نحوه شروع و پایان کلاس ها توضیحات کاملی را ارائه  داده و تاکید کردند که تمام دانشکده ها موظف هستند تا در خصوص توضیح مسائل آموزشی جلسه توجیحی برای دانشجویان برگزارنمایند. آقای خداپناه رئیس اداره بهداشت و درمان نیز در خصوص تشکیل کلاس های کارگاهی و مشاوره با دانشجویان به بحث گفتگو پرداختند. همچنین دکتراسماعیل پور در این بازدید به دانشجویان اطمینان دادند در تابستان مشکلات اساسی سرای دانشجویی طرشت حل خواهد شد.