بازدید سرزده رئیس دانشکده کامپیوتر تربیت دبیر شهید رجایی از روند برگزاری امتحانات

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دکتر رضا ابراهیم پور، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر، در دومین روز از آغاز امتحانات پایان ترم دانشجویان این دانشکده، با حضور سرزده در حوزه های امتحانی دانشجویان، از نزدیک در جریان کیفیت و روند اجرایی برگزلری امتحانات قرار گرفت.

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر در این بازدید، «کیفیت برگزاری امتحانات» را مهم ترین اصل فرآیند برگزاری امتحانات برشمرد و بر «لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی» در حوزه های امتحانی، به منظور حفظ سلامت دانشجویان و اساتید تأکید کرد.

ابراهیم پور، ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان، بر «ضرورت تجهیز کلاس ها به لوازم و تجهیزات سرمایشی» اشاره کرد و افزود: از حداکثر امکانات دانشکده برای ایجاد محیطی آرام، استاندارد و فارغ از استرس برای برگزاری مطلوب امتحانات استفاده خواهد شد.

شایان ذکر است، روزانه در هر نوبت از امتحانات پایان ترم این دانشکده، به طور میانگین ۱۸۰دانشجوی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در حوزه های تعیین شده حاضر و در امتحانات دروس مربوط شرکت می کنند.