بازدید دانشجویان مهندسی صنایع مبلمان دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای از نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

بازدید تعدادی از دانشجویان گروه مهندسی صنایع چوب و مبلمان دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای به سرپرستی استاد سید محمود میری  از نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب در روز افتتاحیه نمایشگاه