بارگزاری اطلاعات علم سنجی اساتید دانشگاه در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری و به نقل از واحد ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی، بارگزاری کامل اطلاعات اساتید در سامانه علم سنجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (https://isid.msrt.ir/list?PageSize=18&Page=1&SortOrder=Desc&Term=&UniversityId=268&SortField=ScopusCountHindex) انجام گردید و عدم رویت اطلاعات در سامانه مذکور، بدلیل بروز نبودن اطلاعات در آن سامانه و مشکلات فنی می باشد. همچنین هم اکنون پروفایل تمام اساتید با اطلاعات موجود به سامانه مپفا (علم سنجی وزارت علوم و فناوری) متصل شده است. این اقدام به منظور افزایش شفافیت و دقت در اطلاعات مربوط به اساتید و همچنین ارتقای سطح کیفیت تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته است. با توجه به این اقدام، اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که نیازمند اصلاح و یا تکمیل اطلاعات کاربری خود هستند و یا هرگونه سوالی دارند، می‌توانند به واحد علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایند و این معاونت آماده پاسخگویی به هر گونه سوال و اصلاح یا تکمیل اطلاعات کاربری اساتید می‌باشد. دکتر قربانی افزود، این اقدام نشان از توجه و اهمیت ویژه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به ارتقای سطح کیفی پژوهش ها و همچنین تسهیل در دسترسی به اطلاعات مربوط به اساتید دانشگاه است.

 

معاونت پژوهش و فناوری

 

کد خبر ۰۲۰۸۲۳۰۱