انتصابات جدید در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه، طی احکام جداگانه ای رئيس دفتر همكاريهاي علمي و امور بين الملل دانشگاه، رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکميلی دانشکده مهندسی کامپیوتر را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، طی حکمی آقای دکتر حمیدرضا تقی یاری به عنوان رئيس دفتر همكاريهاي علمي و امور بين الملل دانشگاه منصوب گردید. ایشان پیش از این به عنوان سرپرست در این سمت مشغول به فعالیت بودند.

 

همچنین طی حکمی خانم دکتر معصومه صفخانی به عنوان رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه منصوب گردید. ایشان نیز پیش از این به عنوان سرپرست در این سمت مشغول به فعالیت بودند.

 

طی حکمی دیگر نیز آقای دکتر محمد کلانتری به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکميلی دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب گردید.