انتخاب انجمن علمی مهندسی صنایع چوب و مبلمان به عنوان انجمن برگزیده در بخش انجمن‌های علمی برتر شانزدهمین جشنواره داخلی حرکت

دفتر مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی خبر داد:

انجمن علمی مهندسی صنایع چوب و مبلمان دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته‌ای به عنوان انجمن برگزیده در بخش انجمن‌های علمی برتر شانزدهمین جشنواره داخلی حرکت که همزمان با روز فرهنگ از آن تقدیر شد، قرار گرفت.

این مراسم با حضور دکتر کلانتری (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در سالن تهرانی مقدم دانشگاه برگزار شد.

انجمن علمی مهندسی صنایع مبلمان با برگزاری بیش از ۳۰ برنامه به عنوان انجمن برتر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران شناخته شد.

استاد مشاور انجمن مهندسی صنایع مبلمان سرکار خانم دکتر آیسونا طلائی و اعضای شورای مرکزی آن به شرح زیر می‌باشد:

۱. حسین شرافتی (دبیر)
۲‌. سجاد هرسج ثانی
۳. یونس غلام نیا
۴‌. سعید محمدی میلاسی