اعمال جریمه عدم ارایه کارت دانشجویی به هنگام تحویل غذا

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به حل شدن مشکلات اتوماسیون تغذیه و جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش صفوف و عدم ازدحام هنگام دریافت غذا، استفاده از کارت دانشجویی جهت دریافت غذا الزامی می باشد. در صورت همراه نداشتن کارت دانشجویی، استفاده از *کد فراموشی* یا رمز دوم مستلزم پرداخت جریمه ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد.

 لازم به ذکر است از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ این جریمه در کلیه سلف های دانشگاه اعمال خواهد شد و دانشجویانی که کارت آنها فعال نیست به اداره رفاه دانشجویان جهت فعالسازی مراجعه کنند.