اعزام تیم دانشجویان بین الملل دانشگاه به اولین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، تیم دانشجویان بین الملل دانشگاه در بخش پسران به اولین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل کشور اعزام شد. در این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود تیم دانشجویان بین الملل دانشگاه در رشته تیمی مینی فوتبال و رشته انفرادی شطرنج به رقابت می پردازند. در این دوره از مسابقات ۱۸ دانشگاه از سراسر کشور حضور دارند که از تاریخ ششم تا دوازدهم شهریور ماه به رقابت می پردازند.
اعضای کاروان ورزشی تیم دانشجویان بین الملل دانشگاه را در این دوره از مسابقات نفرات زیر تشکیل می دهند
محسن حیدری/محمدعلی جعفری/سیدولی نادری/شیرزی اکاخیل/میرزاحسین نظری/رضا جاهد/رضا محمدی در رشته مینی فوتبال و آقای ابراهیم ابراهیمی در رشته انفرادی شطرنج
دکتر مجتبی صالح پور (سرپرست کاروان ورزشی)
مهدی زینلی ( سرپرست تیم مینی فوتبال)
سجاد کرمی پناه ( مربی تیم)