اطلاعیه شماره۲ اداره بهداشت درمان ویژه دانشجویان سراها

۱_۶۷۳۱۷۴۲۰۱ فایل pdf بر روی لینک ضربه بزنید.