قابل توجه دانشجویان نو ورود اطلاعیه شماره ۱ مرکز بهداشت، درمان و مشاوره برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ضمن عرض تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و عرض خیر مقدم به دانشجویان نوورود و با آرزوی توفیق روز افزون برای جامعه دانشگاهی تربیت دبیر شهید رجایی به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای دستورالعمل‌های دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان، طرح پایش و غربالگری سلامت جسم و روان کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه همگام با دانشگاه‌های کشور به منظور انجام اقدامات پیگیرانه برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و نیز حمایت‌های روانی، اجتماعی و رفع مشکلات دانشجویان گرامی اجرا می‌شود. در این خصوص توجه دانشجویان عزیز را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

  • ۱) تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان توسط کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ الزامی بوده و در صورت عدم تکمیل فرم‌ها یا عدم شرکت در مراحل مختلف طرح یا کتمان حقایق در تکمیل فرم‌ها، هرگونه مسئولیت ناشی از موضوع متوجه شخص دانشجو خواهد بود و مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.
  • ۲) هدف طرح، غربالگری، بررسی و پیگیری وضعیت سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان می‌باشد تا از طریق شناسایی و اقدامات پیگیرانه برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و نیز حمایت های روانی اجتماعی گامی مهم در جهت پیشگیری از آسیب‌های بعدی برداشته شود. اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی جسم و روان دانشجویان محرمانه خواهد بود. بدیهی است اجرای موفق این طرح مستلزم تکمیل کارنامه سلامت توسط دانشجویان و شرکت در مراحل مختلف طرح می‌باشد.
  • ۳) ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و تاییدیه انتخاب واحد آنان در نیمسال پیش رو و نیمسال‌های آتی منوط به تکمیل کارنامه سلامت خواهد بود.
  • ۴) کلیه دانشجویان ورودی جدید در کلیه دوره‌ها و مقاطع تحصیلی لازم است با مراجعه به آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام و پس از تکمیل کارنامه، کد پیگیری دریافت نموده و از فرم خروجی کارنامه سلامت روان پرینت اخذ نمایند و فرم مذکور را در زمان ثبت نام حضوری به عنوان یکی از مدارک ثبت نام تحویل دهند.
  • ۵) کلیه دانشجویان ورودی جدید در کلیه دوره‌ها و مقاطع تحصیلی لازم است علاوه بر تکمیل کارنامه سلامت روان نسبت به تکمیل کارنامه سلامت جسم نیز با مراجعه به آدرس https://portal.saorg.ir/physicalhealth

اقدام و کد پیگیری دریافت نموده و از فرم خروجی کارنامه سلامت جسم پرینت اخذ نمایند و فرم مذکور را در زمان ثبت نام حضوری به عنوان یکی از مدارک ثبت نام تحویل دهند.  دانشجویان گرامی لازم است قبل از مراجعه به دانشگاه برای ثبت نام حضوری، در شهر محل سکونت خود آزمایشات مربوط به کم خونی، اختلالات غده تیروئید،کمبود ویتامین دی و بیماری قند را با تجویز پزشک و مراجعه به یکی از آزمایشگاه های تشخیص طبی محل سکونت خود انجام دهند و نتیجه آزمایشات را به همراه کد پیگیری کارنامه سلامت جسم، در زمان ثبت نام حضوری و مراجعه برای ارزیابی سلامت جسمی و فیزیکی و معاینه به دانشگاه تحویل دهند. دانشجویانی که در طی سال جاری آزمایشات فوق را انجام داده اند نیازی به آزمایشات مجدد ندارند و می توانند نتیجه همان آزمایشات را ارائه نمایند. دانشجویان گرامی توجه نمایند تکمیل کارنامه سلامت جسم به تنهایی کافی نبوده و به منزله تکمیل فرایند نمی‌باشد و لازم است است دانشجویان در روز تعیین شده جهت ارزیابی سلامت جسمی و فیزیکی و معاینه حضور یابند.

۶) دانشجویان دقت نمایند در قسمت مشخصات عمومی کارنامه سلامت جسم و روان حتما” نام دانشگاه را  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انتخاب نمایند و از انتخاب پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان اجتناب نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت امکان پذیرش کارنامه میسور نخواهد بود.

۷) دانشجویان توجه داشته باشند تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان با مراجعه به آدرس‌های یاد شده امکان پذیر می باشد.

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه