ارتقا مستمر تعداد مقالات و تعداد استنادات مقالات چاپ شده با آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

گزارش پایگاه استنادی کلاریویت (Clarivate) از تعداد مقالات و استنادات در دوره های ۵ ساله از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ دلالت بر ارتقا کمیت و کیفیت مقالات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دارد.

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری و به استناد از پایگاه Clarivate تعداد مقالات JCR چاپ شده با آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ میلادی از ۶۷۶ مقاله به ۱۳۲۱ مقاله (حدود دو برابر) افزایش یافته است. (نمودار صورتی رنگ)

در این بین، تعداد استنادات مقالات چاپ شده با یک روند رو به رشد از ۲۶۳۶ استناد به ۱۰۷۴۱ استناد (بالغ بر ۴ برابر) افزایش یافته است. (نمودار سبز رنگ)

نکته قابل توجه، رشد مستمر در تعداد استنادات بازای هر مقاله است، که در ۱۰ سال اخیر از ۳٫۶ استناد بازای هر مقاله به ۸٫۱۳ استناد بازای هر مقاله (بالغ بر ۲٫۵ برابر) رسیده است. (نمودار قرمز رنگ)