کانال های ارتباطی دانشگاه

کانال های اطلاع رسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:

روابط عمومی eitaa.com/sruinfo

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی splus.ir/srttu_edu

معاونت فرهنگی و اجتماعی eitaa.com/srufarhang

معاونت پژوهش و فناوری eitaa.com/SRTTU_Research

معاونت دانشجویی eitaa.com/portal_srttu1402

مهارت آموزان eitaa.com/SRU_Maharat_Amozan

تحصیلات تکمیلی eitaa.com/sru_pg

مجموعه ورزشی دانشگاه eitaa.com/SruSportComplex

کانال های ارتباطی دانشگاه