ارد
۰۴

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جشن روز معمار توسط انجمن علمی دانشکده‌ی معماری با همکاری انجمن دانشگاه سوره

ادامه خبر
ارد
۰۴

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

همايش بررسي سيلاب‌هاي اخير در كشور توسط انجمن علمی دانشکده‌ی عمران

ادامه خبر
ارد
۰۲

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جشن نیمه شعبان به همت کانون مهدویت دانشگاه

ادامه خبر
ارد
۰۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری اولین جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشجویی در سال 98

ادامه خبر
فرو
۳۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

انتصاب جناب آقای دکتر روشن احمدی به عنوان نماینده‌ی تام‌الختیار انشگاه در ستاد معین استان گلستان

ادامه خبر
فرو
۲۸

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جشن‌های اعیاد شعبانیه توسط شورا‌های فرهنگی خوابگاه‌ها

ادامه خبر
فرو
۲۸

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

سومین دوره انتخابات شورای مرکزی مجمع اسلامی دانشجویان

ادامه خبر
فرو
۲۸

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جلسه‌ معارفه و هم‌اندیشی اعضای شورای مرکزی انجمن علمی عمران با دانشجویان ورودی 97

ادامه خبر