شهر
۱۴

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری اردو‌های جهادی در دو استان کشور توسط بسیج دانشجویی

ادامه خبر
شهر
۱۲

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

تشکیل جلسه‌ی صمیمانه آقای دکتر صلواتی با دبیران کانون‌ها، انجمن ها، تشکل ها و نشریات دانشجویی

ادامه خبر
شهر
۱۲
شهر
۱۲
شهر
۱۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

تشکیل کارگروه برگزاری باشکوه برنامه های عزاداری حضرت سید الشهدا (ع)

ادامه خبر
شهر
۱۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

تشکیل جلسه معاونت فرهنگی و اجتماعی با مدیران مالی دانشگاه

ادامه خبر
شهر
۰۷
شهر
۰۷

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

راهیابی اثر زهره صنیعی و ریحانه پوربصیر به مرحله ی نهایی جشنواره ی نشریات دانشجویی کشور

ادامه خبر