خرد
۱۷

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

هفدهمین همایش نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

ادامه خبر
خرد
۱۱
خرد
۰۲

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

نشست صمیمی مقام عالی وزارت اموزش و پرورش با تشکل های دانشجویی و فعالین فرهنگی دانشگاه شهید رجایی

ادامه خبر
خرد
۰۱
خرد
۰۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری توسط انجمن علمی مکانیک

ادامه خبر
خرد
۰۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری اردوی جهادی تابستان ویژه‌ خواهران توسط بسیج دانشجویی

ادامه خبر
خرد
۰۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری اردوی جهادی در مناطق سیل زده استان گلستان توسط بسیج دانشجویی

ادامه خبر
ارد
۳۱