اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس، اسامی پذیرفته ­شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (استعدادهای درخشان فرهنگیان) به شرح زیر اعلام شد: دانلود فایل اسامی

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (استعدادهای درخشان فرهنگیان)، به شرح فایل زیر، اعلام شد: لیست نهایی دکترای ۱۴۰۲ لینک اطلاعیه ثبت نام اینترنتی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون رشته های علوم انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون رشته های علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (استعدادهای درخشان فرهنگیان) ، به شرح فایل زیر اعلام میشود: لیست اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون […]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (استعدادهای درخشان فرهنگیان) ، به شرح فایل زیر اعلام شد: لیست اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون (به جز علوم […]

اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکترای بدون آزمون ۱۴۰۲

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسامی متقاضیان چند برابر ظرفیت دکترای بدون آزمون ۱۴۰۲ جهت مصاحبه، به شرح فایل زیر، اعلام شد: اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکترا ۱۴۰۲ فرم شماره ۵- تعهد حضور

تمدید زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ (ویژه فرهنگیان)

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه شهید رجایی، بدلیل درخواست های متعدد دانشجویان، ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ویژه فرهنگیان) تا ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ تمدید شد. ورود به سامانه ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲  

آغاز ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ (ویژه فرهنگیان)

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه شهید رجایی، ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ویژه فرهنگیان) از روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز میگردد و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه زیر مراجعه شود: فراخوان ثبت نام […]

اطلاعات در مورد زمان و مکان بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس خبر داد: