فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان (خواهران) – تیر ۹۶

زمان برگزاری: ۲۰ تا ۲۳ تیر

مهلت ثبت نام: تا پایان خرداد ماه

حداکثر ظرفیت ۴۰ نفر و اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: ۸۰ هزار تومان که به صورت دو قسط ۴۰ هزار تومانی از حقوق کسر میگردد