فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان (خواهران) – تیر 96

زمان برگزاری: 20 تا 23 تیر

مهلت ثبت نام: تا پایان خرداد ماه

حداکثر ظرفیت 40 نفر و اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: 80 هزار تومان که به صورت دو قسط 40 هزار تومانی از حقوق کسر میگردد